Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı

Ətraflı

RADAR

Ətraflı

Qlobal dəniz fəlakəti və əmniyyətli rabitə sisteminin ümumi rayon opperatoru (GMDSS)

Ətraflı

Neft və Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya

Ətraflı

Neft tankerlərdə yük əməlliyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq

Ətraflı

İnert qaz sistemi

Ətraflı

Gəmi qazanalizatorları və onların istismarı

Ətraflı

Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması

Ətraflı

Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq

Ətraflı

Gəmidə ilk tibbi yardım

Ətraflı

Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması

Ətraflı

“Yanğınla mübarizə” geniş proqram üzrə

Ətraflı

Elektron Xəritə Displeyinin və İnformasiya Sistemlərinin İstismar Qaydaları

Ətraflı

Gəmi mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat

Ətraflı

Yanğınla mübarizə

Ətraflı

İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq

Ətraflı

Liderlik və heyətlə iş birliyi

Ətraflı

Əmniyyətli İdarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə (idarəetmə səviyyəsində)

Ətraflı

Sürətli olmayan xilasedici qayıqlar və sallar üzrə mütəxəssis

Ətraflı

Əmniyyətli İdarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə (sıravi heyət)

Ətraflı

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

Ətraflı