Logistika

Şirkətimiz müxtəlif növ yüklərin dəniz yolu ilə daşınmasında tam spektrli xidmətlər göstərir. Bu gün “United Alliance Group LTD” şirkəti təkcə Xəzər dənizində deyil, həm də MDB ölkələri, Avropa və Qərbi-Şərqi Asiya, Yaxın və Uzaq Şərq, Afrika və Amerika kimi beynəlxalq istiqamətlərdə xidmətlər təklif edir:

Böyük şirkətlər tərəfindən qurulan əlaqələr və tərəfdaşlıqlar sayəsində mütəxəssislərimiz dəniz daşımalarını tam effektiv planlaşdırır və limanlarda çatdırılan bütün yüklər üçün optimal saxlama şəraitini təmin edir.

Dəniz nəqliyyatı və çatdırılması ilə yüklərin daşınması aşağıdakı əsas addımlardan ibarətdir:

  • Müqavilələrin bağlanması və bütün lazımi nəqliyyat sənədlərinin hazırlanması;
  • Yüklərin təhvil verilməsi, yükləmə işlərinin aparılması;
  • Yükün seçilmiş dəniz limanına çatdırılması;
  • Yükün yükləmə limanından təyinat limanına çatdırılması;
  • Gömrük zonasına gətirilən yükün gömrük qeydiyyatı;
  • Yükün boşaldılması və ya alıcının anbarına çatdırılması