Sığorta Tədqiqatı

İşimizi mükəmməl edirik!

Sığorta Tədqiqatı

Əlaqə

Gəmilərin ümumi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi çox vacib nüanslardandır. Bunun  üçün İxtisaslı ekspertlərlərlə gəmidə ilk olaraq sığorta yoxlanışı aparılır.

Sığorta Tədqiqatı, gəminin sualtı gövdəsi, göyərtəsi, bir sözlə ümumi yoxlanışını əhatə edir. 

Yoxlamaların həcmi və tələbləri sığorta şirkətləri tərəfindən müəyyən edilir. Bu sayədə gəmidə məqbul risk olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ixtisaslı sörveyer tərəfindən yoxlanış həyata keçirilir. 

Sığorta şirkətlərinin müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində Gəmilərə Yüklənəcək Yüklərinin yoxlanışları da həyata keçirilir.

Şirkət olaraq sizin təhlükəsizliyinizi təmin etmək bizim üçün önəmlidir.