Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6500

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6500

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6500

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6500

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6500

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6500

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6500

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6500

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6500

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6500

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

19000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

19000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

19000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

19000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

19000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

19000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

19000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

19000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

19000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

19000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

11000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

11000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

11000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

2000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

2000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

2000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

2000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

2000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

2000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

2000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

2000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

2000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

2000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

2000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

2000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

4000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

4000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

4000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

4000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

4000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

4000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

4000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

4000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

4000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

7000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

7000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

7000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

7000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

7000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

7000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

7000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

7000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

7000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Ətraflı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

11000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

11000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

11000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

11000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

11000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

11000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

16000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

16000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

16000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

16000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

16000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

16000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

16000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

16000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

16000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

16000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

16000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Ətraflı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

33000

Ətraflı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

33000

Ətraflı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Ətraflı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Ətraflı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

33000

Ətraflı

Cook / Aşpaz

General Cargo

33000

Ətraflı

Boatswain / Bosman

General Cargo

33000

Ətraflı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

33000

Ətraflı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

33000

Ətraflı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

33000

Ətraflı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

33000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

33000

Ətraflı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

33000

Ətraflı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

33000

Ətraflı

Master / Kapitan

General Cargo

33000

Ətraflı