Təlim-STCW

STCW kurslarının tədrisi


STCW  APPROVED

Lütfən, bayraq seçin

Azərbaycan

Panama


Elektron Xəritə Displeyinin və İnformasiya Sistemlərinin İstismarı Qaydaları -Panama     
Kapitan Körpüsü Resurslarının idarə olunması - Panama     
Gəminin idarə olunması və Manevr Edilməsi   164 AZN   
Elektron Xəritə Displeyinin və İnformasiya Sistemlərinin İstismarı Qaydaları   164 AZN   
Kapitan Körpüsü Resurslarının idarə olunması   164 AZN   


Şəxsi təhlükəsizlik və ictimait məsuliyyət-Panama     
İlk elementar tibbi yardım-Panama     
Yanğına qarşı təhlükəsizlik və mübarizə-Panama     
Sağ qalmaq uğrunda mübarizə üsulları-Panama     
Təhlükəsizlik üzrə tanışlıq-Panama     
Sürətli olmayan xilas edici qayıq, növbətçi qayıq və sallar üzrə mütəxəssis-Panama     
Gəminin Mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat-Panama     
Gəmi Mühafizəsi üzrə Məsul Şəxs -Panama     
Gəmidə Tibbi Nəzarət-Panama     
Gəmidə ilk Tibbi Yardım-Panama     
Gəminin Mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzfiələrə malik şəxslərin hazırlığı -Panama     
Sürətli Xilastemə Qayıq Mütəxəssisi-Panama     
Yanğınla mübarizə geniş proqram üzrə - Panama     
Gəmi Əmniyyətliliyi üzrə Məsul Şəxs   148 AZN   
Yanğınla mübarizə geniş proqram üzrə   164 AZN   
Sürətli Xilastemə Qayıq Mütəxəssisi   148 AZN   
Gəmidə ilk Tibbi Yardım   148 AZN   
Gəmidə Tibbi Nəzarət   148 AZN   
Gəmi Mühafizəsi üzrə Məsul Şəxs   148 AZN   
Gəminin Mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzfiələrə malik şəxslərin hazırlığı   148 AZN   
Gəminin Mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat   77 AZN   
Sürətli olmayan xilas edici qayıq, növbətçi qayıq və sallar üzrə mütəxəssis   164 AZN   
Əmniyyətli idarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə   148 AZN   
Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat   164 AZN   


1000 volt və artıq olan gərginlik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və onlara texniki nəzarət-Panama     
Maşın şöbəsi resurslarının idarə olunması-Panama     
1000 volt və artıq olan gərginlik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və onlara texniki nəzarət   164 AZN   
Maşın şöbəsi resurslarının idarə olunması   148 AZN   


Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair geniş proqram üzrə hazırlıq-Panama     
Neft tankerlərində yük əməliyyatlarına dair geniş proqram üzrə hazırlıq-Panama     
Neft və Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair ilkin hazırlıq-Panama     
İnert qaz sistemi   148 AZN   
İzdiahamın idarə olunması üzrə hazırlıq   148 AZN   
Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq   148 AZN   
Sərnişinlərin, yükün və gəmi gövdəsinin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq   148 AZN   
Gəmi qaz analizatorları və onların istismarı   148 AZN   
Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması   148 AZN   
Liderlik və birgə iş fəaliyyəti 148 AZN   
Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair geniş proqram üzrə hazırlıq   148 AZN   
Neft və Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair ilkin hazırlıq   148 AZN   
Neft tankerlərində yük əməliyyatlarına dair geniş proqram üzrə hazırlıq   148 AZN   


Global dəniz fəlakət və Əmniyyətli rabitə sisteminin ümumi operatoru-Panama     
Radar,avtomatik radar müşahidə vasitələri,kapitan körpüsü komandası və axtarış –xilasetmə -Panama     
Radar, müşahidə və təsviri,avtomatik radar müşahidəsi vasitələrinin istismarı-Panama     
Radar, müşahidə və təsviri,avtomatik radar müşahidəsi vasitələrinin istismarı   388 azn-dən başlayan   
Radar,avtomatik radar müşahidə vasitələri,kapitan körpüsü komandası və axtarış –xilasetmə   388 azn-dən başlayan   
Global dəniz fəlakət və Əmniyyətli rabitə sisteminin ümumi operatoru   582 azn-dən başlayan   


Gəmi sürücülərin təkmiləşdirilməsi   500 azn-dən başlayan   
Gəmi mexaniklərinin təkmiləşdirilməsi   500 azn-dən başlayan   
Gəmi elektrik mexaniklərinin təkmiləşdirilməsi   500 azn-dən başlayan   


“Marlins”-Dənizçi üçün ingilis dili testi 170 AZN   

Sertifikatlarımız

Bax
Bax
Bax
Bax

Sertifikatı böyütmək üçün şəklin üzərinə klikləyin