Xidmətlər

Sizin üçün daha əlçatan!

Crewing
Təlim-STCW
Gəmi agentliyi
Sığorta
Səyahət
ISIM və ISPS idarəetmə
Gəmi idarəçiliyi
Konsaltinq
Yaxta idarəçiliyi
Texniki idarəetmə
Rəsmi gəmi jurnalı
Satış & alış