Xidmətlər

Sizin üçün daha əlçatan!

Crewing
Təlim-STCW
Gəmi agentliyi
Gəmi idarəçiliyi
ISIM və ISPS idarəetmə
Konsaltinq
Yaxta idarəçiliyi
Texniki idarəetmə
Rəsmi gəmi jurnalı
Satış & alış
Ekipajın təsdiqi
Bunker təchizatı