Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6500

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6500

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6500

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6500

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6500

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6500

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6500

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6500

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6500

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6500

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6500

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

19000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

19000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

19000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

19000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

19000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

19000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

19000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

19000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

19000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

19000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

19000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

11000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

11000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

11000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

2000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

2000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

2000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

2000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

2000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

2000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

2000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

2000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

2000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

2000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

2000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

2000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

4000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

4000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

4000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

4000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

4000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

4000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

4000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

4000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

4000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

7000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

7000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

7000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

7000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

7000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

7000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

7000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

7000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

7000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

7000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

7000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

7000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

6000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

6000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

5000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

5000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

5000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

5000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

5000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

5000

Detaylı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

6000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

6000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

6000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

6000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

6000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

6000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

6000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

11000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

11000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

11000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

11000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

11000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

11000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

11000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

11000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

11000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

16000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

16000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

16000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

16000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

16000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

16000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

16000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

16000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

16000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

16000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

16000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

16000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

32000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

32000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

32000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

32000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

32000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

32000

Detaylı

Steward / Bort nəzarətçisi

General Cargo

33000

Detaylı

Rating forming part of an engine-room watch / Növbə motorçusu

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer engine / İxtisaslaşmış motorçu

General Cargo

33000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

33000

Detaylı

Rating forming part of a navigational watch / Növbə matrosu

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Detaylı

Able seafarer deck / İxtisaslaşmış matros

General Cargo

33000

Detaylı

Fitter / Qaynaqçı

General Cargo

33000

Detaylı

Cook / Aşpaz

General Cargo

33000

Detaylı

Boatswain / Bosman

General Cargo

33000

Detaylı

Electro-technical officer / Elektrik mexaniki

General Cargo

33000

Detaylı

Officer in charge of an engineering watch / Növbətçi mexanik

General Cargo

33000

Detaylı

Second engineer / İkinci mexanik

General Cargo

33000

Detaylı

Chief engineer / Baş mexanik

General Cargo

33000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

33000

Detaylı

Officer in charge of a navigational watch / Kapitanın növbə köməkçisi

General Cargo

33000

Detaylı

Chief mate / Kapitanın baş köməkçisi

General Cargo

33000

Detaylı

Master / Kapitan

General Cargo

33000

Detaylı