Gəmi təchizatı

Ehtiyyacınıza uyğun

Gəmi təchizatı

Əlaqə

Göstərilən təchizat xidmətimizlə  gəmilərin zəruri ehtiyyaclarını təmin edirik. 

Gəminin yanacaqla təmin edilməsi (bunker), ərzaq və texniki təchizat, gəmi təmirinin təşkili, təxirəsalınmaz tibbi yardım, gəminin lazımi ehtiyyat hissələri ilə təminatı və bu kimi bir çox təchizat xidmətimizlə müştərilərimizin bütün ehtiyaclarını ən qısa müddətdə qarşılayırıq.