Təlim kursları

Global Approach

What you learnt from us, can use everywhere

Əmniyyətli İdarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə (sıravi heyət)
Sürətli olmayan xilasedici qayıqlar və sallar üzrə mütəxəssis
Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması
Əmniyyətli İdarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə (idarəetmə səviyyəsində)
Elektron Xəritə Displeyinin və İnformasiya Sistemlərinin İstismar Qaydaları
Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq
Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması
Gəmi qazanalizatorları və onların istismarı
İnert qaz sistemi
Neft tankerlərdə yük əməlliyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq
Neft və Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya
Yanğınla mübarizə
Radar müşahidəsi və təsviri, avtomatik radar müşahidəsi vasitələrinin istismarı
Gəmi Sürücülərinin təkmilləşdirilməsi(idarəetmə səviyyəsində)
Gəmi sürücülərinin təkmilləşdirilməsi (istismar səviyyəsində)
Gəmi mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi (İdarə etmə səviyyəsində)
Gəmi mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi (İstismar səviyyəsində)
Gəmi elektrik mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi
Növbə motrosu (DHDNÇ Məcəlləsi, A-II/4, A-II/5)
Növbə matrosu (DHDNÇ Məcəlləsi, A-III/4, A-III/5)
Liderlik və heyətlə iş birliyi
Gəmi elektriki (DHDNÇ Məcəlləsi, A-III/7)
Gəmi kranoperatoru (milli qanunvericilik)
Gəmi aşpazı (BƏT-in 69 saylı konvensiyası)
Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat
“Yanğınla mübarizə” geniş proqram üzrə
Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı
Gəmi mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat
Gəmidə ilk tibbi yardım
İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq