STCW-Təsdiq

Sertifikatın təsdiq edilməsi

STCW-Təsdiq